Ex Kall-värmeskåp från Rumed

RUMED® kallvärmeskåp med explosionssäker testrum zon 1 och 2 tillåter säkerhetskompatibel lagring av explosivt material, såsom lösningsmedelshaltiga farmaceutiska produkter, aerosoler och lösningsmedel i temperaturområden från -20 °C till +80 °C. Dessutom erbjuder RUMED® kallvärmeskåp med explosionssäkert testrum, vars applicering i zon 1 och zon 2 är tillåten.

Alla apparater har framgångsrikt klarat ett krävande typprov enligt bilaga III till ATEX 2014/34/EU. RUMED är en tillverkare av explosionssäkra apparater, certifierade enligt ISO 80079-34. Därmed garanteras en maximal nivå av erfarenhet och säkerhet.

Den kraftfulla, energieffektiva kompressorkylningen säkerställer snabb kylning i laddat tillstånd, temperaturväxling och korta återhämtningstider efter dörröppning. En cirkulerande luftfläkt säkerställer en jämn temperaturfördelning i rummet. In- och utsidan av apparaterna är tillverkade av rostfritt stål, resistenta mot lösningsmedel, vilket säkerställer enkel rengöring.

Modeller

XTS-T500 Ex Cold-Heat CabinetXTS-T820 Ex Cold-Heat CabinetXTS-T1000 Ex Cold-Heat Cabinet
Temperaturområde -20 °C till +80 °C
Testrum 500 liter
Testrum Explosionssäkert för zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EC
Program Controller Control2015touch
Valfri avfuktning och befuktning
Temperaturområde -20 °C till +80 °C
Provrum 820 liter
Testrum Explosionssäkert för zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EG
Program Controller Control2015touch
Valfri avfuktning och befuktning
Temperaturområde -20 °C till +80 °C
Testrum 1000 liter
Testrum Explosionssäkert för zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EG
Program Controller Control2015touch
Valfri avfuktning och befuktning
XTS-T1640 Ex Cold-Heat CabinetXTS-X500 Ex Cold-Heat CabinetXTS-X820 Ex Cold-Heat Cabinet
Temperaturområde -20 °C till +80 °C
Provrum 1640 liter
Testrum Explosionssäkert för zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EG
Program Controller Control2015touch
Valfri avfuktning och befuktning
Temperaturområde -20 °C till +80 °C
Testrum 500 liter
Använd i Ex Area Zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EG
Digital kontroll
Valfri avfuktning och befuktning
Temperaturområde -20 °C till +80 °C
Provrum 820 liter
Använd i Ex Area Zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EG
Digital kontroll
Valfri avfuktning och befuktning
XTS-X1000 Ex Cold-Heat CabinetXTS-X1640 Ex Cold-Heat Cabinet
Temperaturområde -20 °C till +80 °C
Testrum 1000 liter
Använd i Ex Area Zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EG
Digital kontroll
Valfri avfuktning och befuktning
Temperaturområde -20 °C till +80 °C
Provrum 1640 liter
Använd i Ex Area Zon 1 och 2
EG-typkontroll enligt direktiv 2014/34/EG
Digital kontroll
Valfri avfuktning och befuktning
Kontakta oss om du vill veta mer om Ex Kall-värmeskåp från Rumed