Insektsinkubatorer från Rumed

Insektsinkubatorer används för avel av Drosophila melanogaster som försöksdjur i genetisk och utvecklingsfysiologisk forskning. RUMED® tillämpar en kraftfull, låg ljudnivå och miljövänlig kompressorteknik och övervägande naturliga köldmedier för kylning. Det speciella materialet i kylkomponenterna är resistent mot foder som innehåller propionsyra. Apparaterna är utrustade med justerbar friskluftstillförsel och reducerbart luftflöde genom hastighetsreglering av cirkulationsfläkten. Som tillval finns fuktkontroll tillgänglig. Control2015touch med intuitiv manövrering möjliggör programstyrd simulering av temperatur och ljus, som kort dag eller lång dag och dokumentation på skärminspelaren. Tack vare USB- och Ethernet-gränssnittet är extern datautvärdering möjlig.

Kontakta oss om du vill veta mer om Insektsinkubatorer från Rumed