Laboratoriediskmaskiner
Produktinformation

LAB Sweden säljer en rad olika laboratoriediskmaskiner. 

Klicka på bilderna längst ner på sidan för att läsa mer om maskiner och tillbehör!

Höjdpunkter

Uppvärmningspump med variabelt varvtal

Laboratoriediskmaskin LAB Sweden

Uppvärmningspumpen med variabelt varvtal är själva hjärtat i diskdesinfektorerna från Miele Professional och utgör ett unikt kännetecken. Inom de enskilda programblocken har pumpens varvtal och därmed spoltrycket anpassats till de aktuella kraven – högt tryck möjliggör borttagning av svåra föroreningar, medan lågt tryck säkerställer att hela diskgodset blötläggs.

Låga förbrukningsvärden – Högsta effektivitet

Laboratoriediskmaskin LAB Sweden

Från den lilla autoklaven till den stora anläggningen: Maskiner från Miele Professional åstadkommer enastående prepareringsresultat med minimal förbrukning av vatten, energi och rengöringsmedel, tack vare innovativ teknik, högt utvecklade metoder och omfattande systemlösningar.

EcoDry tack vare patenterad AutoOpen-funktion – Bekvämt torkningsstöd

Laboratoriediskmaskin LAB Sweden

Efter programmets slut öppnas luckan automatiskt tack vare funktionen AutoOpen, så snart som temperaturen i diskutrymmet sjunkit till under 70 °C. Restfukt kan därför lätt komma ut ur diskutrymmet och diskgodset torkar snabbare.

Optimalt disktryck – Rent resultat

Laboratoriediskmaskin LAB Sweden

Det tryck med vilket diskvattnet leds genom spolarmarna och injektordysorna är avgörande för en övertygande och ekonomisk disk. Ett högt tryck gör det möjligt att avlägsna svår smuts, medan ett lågt tryck säkerställer att allt diskgods blöts. Diskdesinfektorer från Miele Professional förenar båda fördelarna genom ett spoltryck som anpassas till behoven.

Kort tid per omgång – Större effektivitet

Laboratoriediskmaskin LAB Sweden

Diskdesinfektorerna från Miele Professional preparerar även krävande gods snabbt och pålitligt. Den kraftfulla disktekniken garanterar att även komplext formade och ihåliga instrument eller laboratorieglas kan prepareras med högt spoltryck. I kombination med de båda lastplanen och den högutvecklade styrningen möjliggörs problemfria arbetsförlopp vid hög instrumentbelastning.

DryPlus – För perfekta torkresultat

Laboratoriediskmaskin LAB Sweden

Varmluftstorkningen DryPlus är den optimala lösningen för ihåliga instrument. Ett HEPA-filter med klass H13 åstadkommer en god partikelseparation från torkluften. Filtret är lättåtkomligt genom en lucka i den främre delen av sockeln.

Doseringskontroll med ultraljud – Tillförlitlig dosering

Laboratoriediskmaskin LAB Sweden

Den exakta doseringen av alla rengöringsmedel är en grundförutsättning för en ekonomisk och reproducerbar preparering. Ultraljudskontrollen av doseringsvolym från Miele Professional ger högsta precision. Oberoende av aktuell viskositet och temperatur ger den användaren perfekt kontroll över doseringen av samtliga kem.

Kontakta oss om du vill veta mer om Laboratoriediskmaskiner


  PG8504, 60 cm, 70 grader

  PG8504, 60 cm, 70 grader

  PG8504, 60 cm, 70 grader

  PG8583, 60 cm bred

  PG8583, 60 cm bred

  PG8583, 60 cm bred

  PG8583CD, 90 cm bred med varmluftstork

  PG8583CD, 90 cm bred med varmluftstork

  PG8583CD, 90 cm bred med varmluftstork

  PG8593, 60 cm bred med varmluftstork

  PG8593, 60 cm bred med varmluftstork

  PG8593, 60 cm bred med varmluftstork

  Korgar/Vagnar

  Korgar/Vagnar

  Korgar/Vagnar

  Insatser/Moduler

  Insatser/Moduler

  Insatser/Moduler

  Övriga tillbehör

  Övriga tillbehör

  Övriga tillbehör