Laboratoriediskmaskiner, stora

Höjdpunkter

Högsta effektivitet

Laboratoriediskmaskiner stora Miele LAB Sweden

LAB Sweden säljer stora diskmaskiner från Miele. Dessa har enastående prestanda och ekonomi genom effektiva metoder. Maskiner från Miele Professional åstadkommer enastående prepareringsresultat med minimal förbrukning av vatten, energi och rengöringsmedel, tack vare innovativ teknik, högt utvecklade metoder och omfattande systemlösningar.

Kort tid per omgång

Laboratoriediskmaskiner stora Miele LAB Sweden

Snabbt och grundligt: Rengöring och desinfektion med kraftfull teknik. Diskdesinfektorerna med stort utrymme från Miele Professional preparerar till och med stora mängder diskgods snabbt och grundligt. Det är möjligt tack vare den högeffektiva cirkulations- och spoltekniken, det stora antalet användarspecifika program, och inte minst den effektiva torkningen med renluft. Resultatet: Snabba arbetsförlopp i kliniker, centrala steriliseringsavdelningar och laboratorier.

Optimalt disktryck

Laboratoriediskmaskiner stora Miele LAB SwedenUtmärkta rengöringsresultat och effektiv resursanvändning tack vare perfekt anpassat disktryck. Det tryck med vilket diskvattnet leds genom spolarmarna och injektordysorna är avgörande för en övertygande och ekonomisk disk. Ett högt tryck gör det möjligt att avlägsna svår smuts, medan ett lågt tryck säkerställer att allt diskgods blöts. Diskdesinfektorer från Miele Professional förenar båda fördelarna genom ett spoltryck som anpassas till behoven.

Doseringskontroll med ultraljud

Laboratoriediskmaskiner stora Miele LAB SwedenReproducerbar prepareringskvalitet tack vare exakt dosering av alla medier. Den exakta doseringen av alla rengöringsmedel är en grundförutsättning för en ekonomisk och reproducerbar preparering. Ultraljudskontrollen av doseringsvolym från Miele Professional ger högsta precision. Oberoende av aktuell viskositet och temperatur ger den användaren perfekt kontroll över doseringen av samtliga kem.

Spolarmsövervakning

Laboratoriediskmaskiner stora Miele LAB SwedenTillförlitlig diskeffekt genom övervakning av spolarmens varvtal. För att få optimala rengörings- och desinfektionsresultat måste spolarmarnas varvtal alltid ligga inom ett i förväg fastställt intervall. Genom beröringsfri övervakning av alla spolarmar kan problem med exempelvis skumbildning eller blockerande diskgods upptäckas i god tid. Därmed bidrar spolarmsövervakningen till säker reproduktion av den validerade prepareringskvaliteten.

Underhållsfri modul för mätning av ledningsförmåga

Laboratoriediskmaskiner stora Miele LAB SwedenExakt och underhållsfri: Slutsköljning utan rester för prickfria resultat. Rester av processkemikalier som fortfarande finns kvar under den sista diskfasen kan påverka prepareringsresultatet. Den induktiva, underhållsfria övervakningen av ledningsförmågan i diskvattnet gör det möjligt att upptäcka sådana rester och reducera dem till en definierad nivå genom fortsatt sköljning. Därmed blir prepareringen säkrare, mer materialskonande och dessutom reproducerbar.

Kontakta oss om du vill veta mer om Laboratoriediskmaskiner, stora


  PLW 7111 - laboratoriediskmaskin

  PLW 7111 - laboratoriediskmaskin

  PLW 7111 - laboratoriediskmaskin

  PLW 8615 - laboratoriediskmaskin

  PLW 8615 - laboratoriediskmaskin

  PLW 8615 - laboratoriediskmaskin

  PLW 8616 - laboratoriediskmaskin

  PLW 8616 - laboratoriediskmaskin

  PLW 8616 - laboratoriediskmaskin

  PLW 8617 - laboratoriediskmaskin

  PLW 8617 - laboratoriediskmaskin

  PLW 8617 - laboratoriediskmaskin

  Tillbehör PG8527/28

  Tillbehör PG8527/28

  Tillbehör PG8527/28