Media Plate Filler

Vår leverantör Reshape Biotech har en ny automatiserad Media Plate Filler för mikrotiterplattor och petriskålar. Med Media Plate Filler kan du hälla flytande media i runda skålar eller SBS / SLAS brunnplattor enkelt och exakt. Allt du behöver göra är att ladda roboten med plattor och media, välja plattformat och trycka på startknappen – några minuter senare kommer dina plattor att vara klara för användning.

Enheten klarar 30 SBS-tallrikar eller 45 petriskålar per körning.

Allt från agar till ketchup – instrumentet kan hantera de flesta vätskor som används inom bioteknik- och livsmedelsindustrin.

Vad vi kan hjälpa dig att uppnå

  • Frigöra tid – Frigör tid som annars skulle läggas på manuella sysslor i labbet
  • Högre känsla av nöjdhet hos anställda – Minska repetitivt arbete i laboratoriet och öka dina anställdas tillfredsställelse
  • Ökad arbetstakt – Påskynda forskning och kvalitetskontroll genom att använda valfri plattformat
  • Exakta resultat – Öka experimentens precision och tillförlitlighet

Läs mer om Media Plate Filler på Reshape Biotechs hemsida.

Har du några frågor om denna filler? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss om du vill veta mer om Media Plate Filler