Vattenanalys: BOD, COD, pH, Konduktivitet, Turbiditet
Produktinformation

LAB Sweden säljer instrument från MANTECH (Kanada) som är en ledande tillverkare av instrument för jord- och vattenanalyser.

MANTECH erbjuder bland annat instrumentering för turbiditet, pH, alkalinitet, konduktivitet, COD, BOD, NOM m fl parametrar för analyser i dricksvatten, avloppsvatten, processvatten och jord.

Se lista nedan med parametrar/analyser.

Miljövänliga analyser

MANTECHs instrument erbjuder snabba, miljövänliga analyser – utan farliga kemikalier/reagenser och med användande av mindre provvolymer än andra traditionella analystekniker vilket bidrar till mer kostnadseffektiva analyser.

Till exempel MANTECHs PeCOD instrument som gör COD-analyser snabbt och miljövänligt, utan vare sig dikromat eller kvicksilver reagenser – med resultat inom 10-15 minuter.

Med MANTECHs MT instrument kan man analysera upp till 5 parametrar från ett 50 ml provrör!

Instrumenten är riktiga arbetshästar och finns idag på alla typer av laboratorier runt om i världen – från stora internationella kommersiella laboratorier till små processlaboratorier som behöver snabba resultat för att optimera sina egna processer.

Instrumenten kan skräddarsys i stora delar gällande parametrar, grad av automation och provkapacitet

BOD analysator

Det senaste tillskottet från MANTECH är deras BOD analysator som kan ge ett uppskattat BOD värde inom 10 minuter samtidigt som den analyserar 5/7-dagars BOD.

Exempel på analysparametrar:

 • Klorid genom titrering eller direktmätning
 • pH
 • Syre
 • Turbiditet
 • Alkalinitet genom titrering
 • Fluorid
 • Redoxpotential (ORP)
 • Nitrat
 • Elektrisk konduktivitet
 • Färg
 • Salthalt
 • Total hårdhet
 • Ammonium
 • Temperatur

Läs mer om MANTECHs produkter på deras hemsida här.

Har du några frågor om vattenanalys? Tveka inte att kontakta oss så svarar vi dig så fort vi kan.

Kontakta oss om du vill veta mer om Vattenanalys: BOD, COD, pH, Konduktivitet, Turbiditet


  MT Serien – automatiserade analyser av pH, alk., turb. kond. färg mfl.

  MT Serien – automatiserade analyser av pH, alk., turb. kond. färg mfl.

  MT Serien – automatiserade analyser av pH, alk., turb. kond. färg mfl.

  Turbiditetsmätare

  Turbiditetsmätare

  Turbiditetsmätare

  BOD (biochemical oxygen demand)

  BOD (biochemical oxygen demand)

  BOD (biochemical oxygen demand)

  PeCOD® - Framtidens miljövänliga COD analysinstrument finns redan!

  PeCOD® - Framtidens miljövänliga COD analysinstrument finns redan!

  PeCOD® - Framtidens miljövänliga COD analysinstrument finns redan!