Uppslutning

Kvävebestämning enligt Kjeldahl metoden är fortsatt standardmetoden för att bestämma kväve eller protein halten. Utvecklad redan 1883, är metoden fortfarande sedd som referensmetod i många länder på grund av dess användbarhet, enkelhet och noggrannhet.

Kvävebestämning enligt Kjeldahl gör det möjligt bestämma N innehållet i ett brett spektrum av provmatriser inom livsmedelsindustrin, miljösektorn, kemisk industri eller till och med jordbrukssektorn. C. Gerhardt är världsledande inom uppslutningssystem och kan erbjuda det optimala instrumentet för varje typ av laboratorium, från manuella värmeplattor till helt automatiserade KJELDATHERM uppslutningsblock.

Uppslutningssystemen är mångsidiga och användbara för långt mer än för den klassiska Kjeldahl analysen. Dessutom är det möjligt skräddarsy systemen för att inkludera bestämning av cyanid, COD och vid uppslutning för analys av spårelement.

Har du några frågor om Uppslutning? Tveka inte att kontakta oss.


Kjeldatherm

Kjeldatherm

Kjeldatherm

Turbotherm

Turbotherm

Turbotherm

Klassisk uppslutning och destillation

Klassisk uppslutning och destillation

Klassisk uppslutning och destillation

Vapodest

Vapodest

Vapodest