UV/VIS spektroskopi

Här hittar du information om UV/VIS instrument från Analytik Jena. Analytik Jena tillverkar högkvalitativa UV/VIS-spektrofotometrar med optik i världsklass – dubbelstråleinstrument, ”split/beam”-instrument. Dessa Instrument passar till de mest varierande applikationsområden.

SPECORD instrument har användarvänlig programvara, 21 CFR Part 11 programvara för läkemedelsindustrin, ett stort utbud av tillbehör – för både rutinanalyser som mer krävande applikationer.

SPECORD-familjen består av följande instrument

  • SPECORD 50 PLUS med split/beam teknologi
  • SPECORD 200 PLUS dubbelstråle instrument med fast spalt
  • SPECORD 210 PLUS dubbelstråle instrument med variabel spalt
  • SPECORD 250 PLUS dubbelstråle instrument med variabel spalt och dubbel-monokromator.

Förutom SPECORDmodellerna från Analytik Jena finns flera UV/VIS-spektrofotometrar som den lilla, robusta och mycket flexibla mikrovolym spektrofotometern, ScanDrop2. Med inbyggd 10” pekskärm kan detta fristående instrument kontrolleras och resultat genereras direkt. Det kan även kopplas till en PC om man så önskar.

ScanDrop2 instrumentet kan hantera en mängd olika kyvettyper och har flexibla inställningsmöjligheter för läshöjd i kyvetterna.

Har du några frågor om UV/VIS spektroskopi? Tveka inte att kontakta oss!


ScanDrop²

ScanDrop²

ScanDrop²

SPECORD PLUS

SPECORD PLUS

SPECORD PLUS