Hydrolys

För bestämning av totalt fett enligt Weibull-Stoldt eller Weibull-Berntrop måste prover först smältas genom syrahydrolys. För den klassiska metoden erbjuder C. Gerhardt en manuell apparat baserad på den seriella värmeenheten.

Med den innovativa Hydrotherm har alla processsteg av hydrolys integrerats i ett slutet och helt automatiserat system. I kombination med Soxtherm-extraktionsenheterna kan fettbestämningen utföras enkelt, ekonomiskt och säkert i vilket laboratorium som helst.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp eller har frågor.

Kontakta oss om du vill veta mer om Hydrolys


  Hydrotherm för fettbestämningar enligt Weibull-Stoldt

  Hydrotherm för fettbestämningar enligt Weibull-Stoldt

  Hydrotherm för fettbestämningar enligt Weibull-Stoldt

  Utrustning för klassisk hydrolys

  Utrustning för klassisk hydrolys

  Utrustning för klassisk hydrolys