Kvävebestämning

Moderna laboratorier möter dagligen utmaningen med att analysera prover snabbt, exakt och tillförlitligt. För en säker och effektiv bestämning av kväve (N) har C. Gerhardt utvecklat DUMATHERM serien. Förbränningen av prov sker helt automatiskt enligt Dumas metoden och ger korrekta resultat på kort tid. DUMATHERM enheterna är mycket enkla att hantera och har låga driftskostnader.

Har du några frågor om Gerhardts förbränningsanalys? Tveka inte att kontakta oss.


Dumatherm

Dumatherm

Dumatherm