Kjeldahl destilleringssystem

Kjeldahl metoden är standardapplikationen för bestämning av kväve- eller proteininnehåll. Metoden används inom många olika industrier, från jordbrukssektorn och miljölaboratorier till läkemedel och livsmedel, alla har de laboratorier som bestämmer kväve/protein halten med Kjeldahl metoden.

För att uppfylla kraven från kunder med varierande analytiska utmaningar, oavsett storlek på laboratoriet, har C.Gerhardt utvecklat VAPODEST-Serien med automatiskt ångdestilleringssystem. Produktportföljen för Kjeldahl börjar med klassiska destilleringssystemen, fortsätter VAPODEST enheterna med en stigande grad av automatisering som avslutas med VAPODEST 500 C som är helt automatiserad.

Har du några frågor om Gerhardts Ångdestilleringssystem? Tveka inte att kontakta oss.


Vapodest - för mer än bara kvävebestämningar

Vapodest - för mer än bara kvävebestämningar

Vapodest - för mer än bara kvävebestämningar

Vapodest 500

Vapodest 500

Vapodest 500

Vapodest 500 C

Vapodest 500 C

Vapodest 500 C

Kjeldahl kvävebestämning

Kjeldahl kvävebestämning

Kjeldahl kvävebestämning