Stanhope-Seta presenterar ny modell av partikelräknare, AvCount3, för mätning av partikelstorlek, distribution av partiklar och vatten i lätta till mellandestillerade bränslen, inkluderat flygbränsle, fotogen, biodiesel, lågviskösa oljor och hydrauloljor.

Med dessa inbyggda 8” intuitiva pekskärm är det enkelt genomföra helt automatiska produkttester – reproducerbart och snabbt.

Eftersom små provvolymer/test krävs minimeras både avfall och kostnad/test.

Vill du veta mer om Stanhope-Setas AvCount3 – kontakta oss.


Aktuellt