Ta del av Analytik Jenas Lab Guide med tips om provberedning av tuffa provmatriser och organiskt material. Med rätt provberedning undviks många potentiella felkällor – som annars kan generera felaktiga analysresultat.

lab guide provberedning

I denna Lab Guide fokuseras det på organiska elementanalyser och spårämnesanalyser med atomspektroskopi.

  • Val av rätt provberedningsutrustning – för både fasta prover och vätskeprover
  • Val av rätt provkärl
  • Fördelar och nackdelar med olika provberedningsmetoder
  • Presentation av utvalda applikationsområden

Här kan du ladda ner guiden: Analytik Jenas Lab Guide om provberedning.

Är du nyfiken på Analytik Jenas sortiment? Välkommen att kontakta oss.


Aktuellt

Ny densitetsmätare från Bellingham + Stanley

Bellingham + Stanley utökar sitt instrumentutbud med två densitetsmätare, modellerna DSG 40 och DSG 50. Som övriga instrument från Bellingham + Stanley erbjuder dessa nya densitetsmätare på både bra prestanda och enkelt handhavande. Fördelar: Snabba analyserEnkel att användaMinimal drift ger stabila kalibreringar över lång tidInbyggd pekskärm med metodbibliotekIntelligent integrerad Peltier temperaturkontroll för noggranna …