Fram till årsskiftet har vi en kampanj för PCR-instrument inom Biometrafamiljen från Analytik Jena. Kampanjen innebär att du kan lämna in ditt gamla PCR-instrument, oavsett märke, och få ett helt nytt Biometra PCR-instrument till rabatterat pris.

Biometra-produktfamiljen erbjuder PCR-enheter som sträcker sig från standardutrustning till premiumutrustning. Alla systemen är optimerad och framtagna för att vara tillförlitliga, praktiska och exakta. 

Egenskaper

  • Snabba funktioner med grafik- och tabellprogrammeringsalternativ. Mjukvaran har ett lättföljt instruerande tillvägagångsätt.
  • Lätt att komma igång och använda med hjälp av protokollguide i systemet.
  • GLP-kompatibel genom avancerad användarhantering i Biometra TAdvanced och Biometra TRIO-systemen
  • Låg ljudvolym och ett litet fotavtryck. Den optimal luftflödeskontroll och ventilationen garanterar att hålla ljudnivån nere trots maximal prestanda i laboratoriet.
  • Kontinuerlig information om enhetens status kan fås genom det utökade självtestet

Drift

  • Utformad för felfri användning i olika typer av laboratoriemiljöer. Systemen kommer med universell blockdesign och värmelock med High-Performance Smart Lid (HPSL)-teknologi vilket medför möjlighet att använda olika tillverkares PCRrör och -plattor.
  • Användaren kan enkelt optimera PCR-protokoll med linjär gradientfunktion (LGT) eller temperaturoptimeringssteg (TOS).
  • Genom det exakta och precisa temperaturkontrollsystemet för värmeblocken, både för uppvärmning och nedkylningsprocesserna, nås ett fullständigt tillförlitligt resultat homogent över hela plattan och samtliga positioner.

Läs mer om PCR-instrumenten på vår produktsida här.

qTower realtids PCR Analytik Jena LAB Sweden

Vi har även produkter för qPCR applikationer. Med systemen kan man minska antalet upprepade analyser, öka analyshastigheten och sänka kostnader per prov betydligt i processen. qTOWER³ realtids PCR ger dig också modern uppvärmningsteknologi och temperaturhomogenitet vilket omedelbart återspeglas i mer exakta resultat. Du kan läsa mer om qPCR på vår hemsida här.

Har du några frågor? Hör av dig till vår säljare Mimmi Håkansson så kan hon berätta mer!


Aktuellt

Webinar: Bioethanol – Challenges and Solutions for Monitoring of Trace Metals, Sulfur, Chlorine, and Nitrogen along the Value Chain.

Den 19 mars kl 10.00 håller vår leverantör Analytik Jena ett webinar kallat Bioethanol – Challenges and Solutions for Monitoring of Trace Metals, Sulfur, Chlorine, and Nitrogen along the Value Chain. Webinariet kommer att belysa: Hur man tillförlitligt och repeterbart analyserar matrisoberoende fasta, flytande och mycket lätta flyktiga organiska prover Hur man …