Stanhope-Seta kommer inom kort lansera testkit för laboratorier som gör partikelanalyser i oljor och bränslen – och som behöver uppfylla laboratoriestandarden ISO 17025.

Detta test-/verifikationskit, med fördefinierade kriterier, hjälper laboratorier se till att deras partikelanalysinstrument presterar enligt ISO 4529-3.

Detta världsomfattande test-/verifikationsprogram, som Stanhope-Seta inom kort startar upp, får man via prenumeration på testkit som skickas ut var 6:e månad.

Deltagande laboratorium deltar med sina testresultat med övriga deltagande laboratorier, enligt ISO 17043. (Stanhope-Seta har redan liknande test-/verifikationstestprogram för sina H2S instrument.)

Anmäl dig redan idag till denna kommande inter-laboratorie jämförelse här.

Kontakta oss om du vill veta mer om Stanhope-Setas partikelanalysinstrument.


Aktuellt