Vi erbjuder flera alternativa finanseringsformer av din nya labbutrustning-/instrument.

Vi kan erbjuda dig flexibla möjligheter införskaffa labbutrustningen du behöver – när du behöver den.
Speciellt vid tillfällen då det handlar om akut ersättning av befintlig utrustning eller av annan anledning tidigarelagd investering som måste göras och som inte är med i budgeten.

Belasta inte din investeringsbudget – använd driftsbudgeten för finansiering av den nya utrustningen.

Tillsammans med våra finansiella partners kan vi erbjuda finansieringslösningar efter dina önskemål.
T.ex:

  • Hur mycket får det kosta per månad eller kvartal?
  • Vill du lägga en kontantinsats i början för att få lägre månads-/kvartalskostnad?
  • Vilken tidsperiod vill du leasa eller hyra utrustningen?
  • Vill du köpa ut utrustningen, lämna tillbaka den eller förlänga avtalet efter avtalstidens slut?
  • Vill du inkludera serviceavtal för utrustningen i avtalet?

Med dessa flexibla leasing- och hyresalternativ har vi en lösning för alla laboratorieverksamheter – bara berätta för oss hur du vill ha det så presenterar vi en lösning för dig.


Aktuellt