Vi kan tillhandhålla detektion av sars-cov-2 med PCR-instrument samt antigentest med saliv-snabbtest. Vidare kan vi även hjälpa med nuvarande flöden för detektion för ett mera effektivt och automatiserat flöde eller för att komplimentera med basutrustning så som swabs, inkubatorer eller kyl/frys.  

Snabbtest 

Snabbtestet är uppbyggt på testning av saliv vilket gör att näs- och/eller svalg-swabbning inte behövs. Provet samlas upp genom att testpersonen spottar i ett uppsamlingskärl med fördoserad buffertlösning och därefter för lösningen till teststickan genom locket på uppsamlingskärlet. Allt är förberett och metoden är mycket enkel. Inget försteg med fyllning av buffert behövs, allt är klart. 

Molekylärbiologisk analys 

Molekylärbiologiska analyser är ett effektivt och säkert sätt för detektion av sars-CoV-2. Vi har sammanställt ett flöde med allt ni behöver för att kunna analysera infektion, som orsakats av covid-19 med hjälp av kvantitativ PCR, ett så kallat realtids RT-PCR-analys. Flödet kan justeras från manuellt, halvautomatiserad till helautomatiserat för mest effektivitet och flexibilitet utifrån era behov.  

Vill du ha applikationsnoten ”Diagnostic SARS-CoV-2 from manual to automated”? Registrera dig här så skickar vi dem till dig.

Vill du ha applikationsnoten ”Overview on SARS-CoV-2 detection workflow for research use”? Registrera dig här så skickar vi dem till dig.

Detektion av SARS-CoV-2 i vatten 

Epidemiologi baserat på analys av reningsvatten är en metod för att identifiera både biologiska och kemiska parametrar i en region. Det återspeglar den regionala belastningen och gör det möjligt att övervaka i realtidspridningen. Screening av kommunalt avloppsvatten efter patogena mikroorganismer som SARS-CoV-2 k ger värdefulla data för en makrobild av infektionen och hjälper till att identifiera smittspridning tidigt. Även screeningen för förekomsten av specifika varianter skulle kunna åtgärdas. Därför är det ett viktigt verktyg för kris- och sjukdomshantering. 

Vill du ha applikationsnoten ”Complete PCR-based Detection Workflow of SARS-CoV-2 in Wastewater ”? Registrera dig här så skickar vi dem till dig.

Förvaring av COVID-19 vaccin

Hur ska man förvara Covid-19 vaccin och hur skiljer det sig mellan olika märken? Nedan finns sammanställd flyer med riktlinjer för lagring av Covid-19 vaccin samt vanligt förekommande frågor. Vi erbjuder kyl, frys och lågtemperaturfrys för ert behov! Läs mer i pdf:en COVID-19 Vaccine.

Antigentest-saliv

Antigentest-saliv

Antigentest-saliv