LAB Sweden vill i samband med spridningen av det nya Coronaviruset lugna sina kunder och informera om att vårt arbete fortsätter opåverkat. Leveranser och servicearbeten har kunnat genomföras som planerat och för tillfället finns det inget som tyder på att det skulle ändras. Bolaget har även en policy för sina anställda för att i största möjliga mån undvika att någon blir smittad. Våra medarbetare har heller inte besökt några riskområden.

– Vi har inte fått någon information från någon av våra leverantörer att de ska ha fått svårare att leverera produkter. Våra anställda har också kunnat jobba vidare utan hinder då vi i dagsläget inte har några smittade. Vi känner oss därmed trygga i att vi kan erbjuda samma service och varor som tidigare säger Annika Garnås VD för LAB Sweden.

Om du har några frågor gällande pågående eller framtida leveranser får du gärna kontakta oss via mail här eller ringa till 08 – 29 60 00.


Aktuellt